فایل wordسئوالات

فایل wordسئوالات عربی وپیام آسمانی قرآن هفتم وهشتم

فایل وردword نمونه سئوالات عربی پیام آسمانی وقرآن پایه هفتم وهشتم نوبت اول دی93

سئوالاتتان راطرح کردیم - خاطرتان جمع جمع باشد

سئوالات را اعراب گذاری وحرکت گذاری نموده ایم

درقالب word هم تایپ نموده ایم

به راحتی سربرگ را به نام خود بنویسیدویا ویرایش کنید

 فایل رایگان نیست لازم ندارید کلیک نکنید

برای دانلود سئوالات هفتم اینجا کلیک کنید
برای دریافت سئوالات هشتم این جا کلیک کنید
+ نوشته شده در  دوشنبه 1 دی1393ساعت 2 بعد از ظهر  توسط فایل wordسئوالات عربی وپیام آسمانی هفتم  | 

فایلword نمونه سئوالات عربی ودین وزندگی اول ودوم دبیرستان دی93نوبت اول

تایپ سئوالات عربی سخته -حوصله میخاد

حرکت گذاری واعراب گذاری بایستی بشه

خُب غم وغصه ای نیست

ماسئوالاتتان راطرح کردیم - خاطرتان جمع جمع باشد

سئوالات را اعراب گذاری وحرکت گذاری نموده ایم

درقالب word هم تایپ نموده ایم

به راحتی سربرگ را به نام خود بنویسیدویا ویرایش کنید

 فایل رایگان نیست لازم ندارید کلیک نکنید

برای دانلود سئوالات عربی اول دبیرستان

اینجا کلیک کنید

برای دریافت سئوالات دین وزندگی اول دبیرستان

این جا کلیک کنید

+ نوشته شده در  دوشنبه 1 دی1393ساعت 11 قبل از ظهر  توسط فایل wordسئوالات عربی وپیام آسمانی هفتم  |